Tuesday, March 1, 2011

Memahami Tanggungjawab Pemimpin Dalam Gerak Kerja Harakah IslamiyyahDalam memikul tugasan dakwah, barisan pimpinan mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menjayakan agenda besar jemaah. Pemimpin diibaratkan sebagai kepala kepada badan. Merekalah yang akan menentukan tujuan, menghimpunkan maklumat, memberi penerangan juga memastikan perlaksanaan agenda dakwah. Pemimpin juga menjadi aras pernilaian kepada pergerakan sesebuah jemaah. Jika mereka menampilkan kebolehan yang baik, itulah cerminan pergerakan jemaah tersebut secara keseluruhannya. Begitulah juga sebaliknya. Harus diingat, barisan kepimpinan juga menjadi lambang kepada kesatuan dan kerapian saf jemaah. Malah, kesatuan inilah yang menjadi lambang kepada kekuatan.

Bebarapa perkara boleh diketengahkan dalam soal memastikan sesuatu kepimpinan mampu menjalankan amanah sebaik yang muangkin. Pertama, seseorang pemimpin haruslah menanamkan rasa ikhlas dan jujur didalam jiwanya. Setiap tugas dipikul dengan rasa rendah hati dan dilandaskan ke arah meraih redha Allah. Hal ini mampu dicapai dengan merasakan bahawa Allah sentiasa memerhatikan pekerjaan kita disepanjang masa. Dalam konteks ini, penyerahan yang optimum harus ditujukan kepada Allah. Menjadi keharusan bagi pimpinan haraki untuk memhon pertolongan kepada Allah, malah setiap kudrat dan daya usaha yang telah dilakukan hanyalah disandarkan kepada kehendak Allah.

Soal tarbiyyah juga menjadi asas dalam menjana kekuatan pemimpin. para pemimpin seharusnya membina iman yang teguh sebagai asas yang kukuh dalam bekalan mengemudi bahtera dakwah. Mereka perlu benar-benar peka terhadap amanah yang dipikul. Hal ini akan mendorong mereka dalam meningkatkan amal ibadat seperti bangun malam, malah memberi kesedaran akan kepentingan dalam mengusai pelbagai bidang. Tambahan pula, mereka juga seharusnya mengambil berat akan perancangan serta menetukan tujuan yang tepat serta mengagihkan gerak kerja yang bersesuaian bagi menghasilkan sinergi dakwah yang berkesan. Hal ini mampu dicapai dengan menyuburkan pengertian kasih sayang dan persaudaraan kerana Allah di kalangan para pendokong. Akhirnya matlamat mampu dicapai apabila seseorang pemimpin itu bersungguh-sungguh dalam membangkitkan harapan dan mematikan segala perkara yang menghalang untuk mencapai misi besar perjuangan.

Beberapa nilai dan akhlak telah digariskan bagi pemimpin. Nilai-nilai ini haruslah lahir di dalam jiwa-jiwa pemimpin bagi menimbulkan rasa bertanggungjawab dan lebih serius ke atas apa yang dipimpinnya.

1. Jiwa yang basah terhadap Islam dan hanya mengharapka akhirat. Seorang pemimpin seharusnya menjauhkan diri dari penyakit hati seperti cinta akan dunia.
2. Kemampuan berfikir dengan bijaksana, mempunyai kewarasan akal dan berpengalaman luas. Mereka seharusnya berupaya menganalisa berbagai persoalan serta dapat memahaminya justeru bertindak dengan baik.
3. berakhlak dengan lemah-lembut dan belas kasihan. Hal ini akan memudahkan pemimpin dalam berurusan.
4. Berani dan bermaruah. Menegakkan sesuatu yang hak dengan sepenuh hati dan tidak membuta-tuli dalam bertindak.
5. Bersifat benar iaitu teguh bersama kebenaran tanpa berganjak. Ini mampu meningkatkan kepercayaan anggota.
6. Tawaduk dan tidak meninggi diri. Sentiasa bersifat wara dan zuhud dan mengawasi perkara yang diharamkan Allah.
7. Bersifat pemaaf dan dapat menahan kemarahan (sabar).
8. Menunaikan janji
9. Suci diri dan mulia.
10. Adil dan saksama walaupun kepada diri sendiri. Seorang pemimpin seharusnya seimbang dalam semua urusan.
11. sewajarnya seorang pemimpin menjauhkan diri dari MENGUNGKIT dan bercerita tentang diri sendiri.
12. Sentiasa lapang dada serta tidak mendengar cacian mahupun umpatan.
13. Mempunyai keazaman yang tinggi, tawakal juga tidak teragak-agak.
14. Menjauhkan diri dari sikap tidak yakin atau terlampau yakin.

Menghormati pemimpin dari pihak pengikut adalah satu perkara yang digesa oleh Islam bukan semata-mata kerana peribadi pemimpin teresbut, malah ia atas perkiraan bahawa pemimpinlah lambang kepada jemaah yang membawa bendera Islam untuk menyampai seruan kepada umat manusia. Apa-apa kecacatan kepada kedudukan pemimpin akan menyentuh perpaduan jemaah dan kekuatannya.

”Bagi pemimpin dalam dakwah, mereka mempunai hak seperti bapa dalam ikatan hati, guru dalam faedah keilmuan, sebagai Syeikh dalam pendidikan kerohania, sebagai ketua dalam memutuskan siasah umum bagi dakwah. Malahan dakwah kita menghimpunkan seluruh pengertian ini.” -Hassan Al-Bana-